790229/1111, poj. 666
Radimova 12, Praha 6, 169 00

přijat 7.7.1999 pro dobrý výsledek na přijímačkách

RA:
otec - platí
matka - platí
sourozenci: se za něj stydí
děti: nemá
SA:
žije většinou na Kajetánce, v různých patrech, s výtahem.
abusus: kouří, chlastá, hulí, káva příležitostně z automatu
AA:
přecitlivělost na školu

FA:
Pivo 10° 0-0-8
Ibuprofen 400 mg 1-0-0
antacida p.p.
OA:
běžná dětská onemocnění
od 1999 - dementia praecox
opakovaně status praeexaminationalis, sezónně (leden, únor, březen, červen, červenec, srpen, září)
jinak jen normální nudné běžné úrazy a operace a nemoci
NO:
Od začátku října nauzea, zvracení (bez hematemesy), bolesti hlavy, ospalost, nespavost, nervozita, deprese, někdy průjem. V ranních hodinách převoz autobusem č. 174 do FN Motol.

Status praesens:
Pacient je čas od času při vědomí, somnolentní, v Motole špatně orientovaný, s apnoickými pauzami na cigáro. Spolupracuje. Poloha: ovládá jich hodně. Ke zkouškám se plazí ve střední čáře.

Kůže: vlastně proč ne, zkusit se má všechno. Bez cyanózy.

Hlava: poklepově dutá, výstupy n. V. nevyjmenuje, inervace n. VII normální (pac. soustavně vytlemený). Bulby vytřeštěné, všemi směry volně pohyblivé, někdy skripta sledující. Po učení nystagmus do všech stran. Spojivky zarudlé, skléry po chlastu subikterické. Zornice izokorické, reakce na osvit je někdy jako jediná přítomna, konvergence při blití. Uši našpičatěné, bez výtoku. Nos má. Dutina ústní zahulená. Tonzily: (viděl je už někdo?) Hrdlo chroptivé. Jazyk mrštný, vlhký, povleklý, olizuje na co přijde.

Krk: šíje volná, karotidy ještě tepou. Uzliny a štítná žláza nehmatné. Náplň krčních žil v 45°: krev s příměsí alkoholu (1,7 ‰)

Hrudník: propadlý, při dýchání kašle. Mammy mi má má mami, bez rezistence, axilární uzliny hledá a nenachází, páteř poklepově bolestivá (i klidově)

Plíce: poklepově se uvolňují saze, jinak čisté sklípkové dýchání bez vedlejších fenoménů

Srdce: poklepově nezvětšeno, 2 jasné a ohraničené srdeční ozvy se mi co nejdřív, protože se bude konat akce pravidelná u Vojáka.

Břicho: souměrné, nad niveau, pivní, dýchá v celém rozsahu, měkké, prohmat(a)né, bez rezistence. Poklepově nemožno vyšetřit, směje se nebo přímo bleje. Peristaltika přítomna, někdy je to i cítit. Hepar zasahuje až k spina iliaca ant. sup., lien nehmat. Tapottment: tlemí se jak blbec, prej to lechtá. Per rectum se nechce dát vyšetřit bez předehry.

Končetiny: docela šikovné. Při palpaci a auskultaci aa.femorales blbé poznámky.

Diagnostický závěr (pracovní diagnóza):
medik

Vyšetřil: Control Animal.
V Praze, 25.3.2002