Zkušební okruhy k závěrečné zkoušce z patologie, akademický rok 2001 / 2002

Obecná patologie
Speciální patologie

Otázky ke stažení ve formátu Word


A. Obecná patologie

 1. Metodiky patologické anatomie - všeobecný přehled.
 2. Historické osobnosti v patologické anatomii a vývoj oboru v historii a současnosti.
 3. Smrt - definice a známky smrti. Kadaverózní pochody.
 4. Poškození buňky toxickými radikály, retence metabolitů a elektrolytů.
 5. Apoptóza.
 6. Nekróza: morfologie a příčiny.
 7. Gangréna.
 8. Atrofie: morfologie a příčiny.
 9. Poruchy základní hmoty (hlenové dystrofie, fibrinoid, hyalin).
 10. Amyloid.
 11. Poruchy metabolismu tuků.
 12. Lipidózy.
 13. Poruchy metabolismu glycidů.
 14. Poruchy metabolismu vody a elektrolytů.
 15. Pigmenty autogenní.
 16. Pigmenty hematogenní.
 17. Intravaskulární rozpad krve.
 18. Ikterus. Příčiny a morfologický obraz.
 19. Exogenní pigmentace zažívacím traktem, krevní cestou a traumatické pigmentace.
 20. Pneumokoniózy dýchacího traktu.
 21. Patologické zvápenění.
 22. Krystaly.
 23. Konkrementy.
 24. Celkové poruchy krevního oběhu: projevy oběhové nedostatečnosti.
 25. Příčiny oběhové insuficience ležící v srdci, v cévách a ve složení krve.
 26. Místní poruchy krevního oběhu: trombóza.
 27. Místní poruchy krevního oběhu: embolie.
 28. Místní poruchy krevního oběhu: hyperémie/rozdělení.
 29. Infarkt.
 30. Hemoragie z defektů destiček.
 31. Hemoragie: koagulopatie a vaskulopatie.
 32. Poruchy oběhu lymfy.
 33. Zánět: definice, hlavní morfologické změny a jejich příčiny.
 34. Mikroskopické projevy zánětu, zánětlivé elementy.
 35. Zánět exsudativní, serózní.
 36. Zánět exsudativní, povrchní lymfoplazmocytární (nehnisavý) a hnisavý.
 37. Zánět fibrinózní na sliznicích a kůži.
 38. Fibrinózní a fibrinoidní intersticiální zánět.
 39. Intersticiální nehnisavý zánět.
 40. Hnisavý intersticiální zánět.
 41. Zánět gangrenózní.
 42. Cesty generalizace hnisavého zánětu a jeho projevy.
 43. Zánět proliferativní.
 44. Specifický zánět: morfologické projevy TBC.
 45. Tuberkulóza: šíření v organismu.
 46. Syphilis získaná, vrozená.
 47. Lepra a infekční sklerom.
 48. Sarkoidóza.
 49. Granulomatózně hnisavé záněty.
 50. Regenerace a reparace.
 51. Hojení ran per primam a per secundam.
 52. Organizace hematomu a organizace trombu.
 53. Hojení kostní zlomeniny.
 54. Vhojování cizích těles, hojení nekrózy.
 55. Hypertrofie a hyperplazie, metaplazie a adaptace.
 56. Poruchy výživy (avitaminózy).
 57. Celkové poruchy růstu.
 58. Cysty.
 59. Definice nádoru, obecná morfologie a histologie.
 60. Fáze růstu nádorů a metastázování.
 61. Příčiny nádorů: změny na úrovni buňky.
 62. Příčiny nádorů: viry, záření, chemická kancerogeneze.
 63. Prekancerózy.
 64. Vrozená dispozice k nádorům, familiární výskyt nádorů.
 65. Nádory mezenchymové - přehled.
 66. Fibrom, myxom, chordom.
 67. Lipom, liposarkom, xanthomy.
 68. Chondrom, chondrosarkom, osteom, osteosarkom.
 69. Hemangiom, lymfangiom.
 70. Leiomyom, leiomyosarkom, rabdomyom, rabdomyosarkom.
 71. Maligní lymfomy (non-Hodgkinské).
 72. Hodgkinův lymfom.
 73. Leukémie akutní - ALL, AML.
 74. Myelodysplastický syndrom.
 75. Leukémie chronické - CLL, CML.
 76. Myeloproliferativní syndrom.
 77. Plazmocytom, Waldenstromova makroglobulinémie, choroba těžkých řetězců.
 78. Histiocytózy, zvl. histiocytóza z Langerhansových buněk.
 79. Epitelové nádory: rozdělení a hlavní znaky.
 80. Benigní epitelové nádory.
 81. Karcinomy z povrchového epitelu.
 82. Karcinomy ze žlazového epitelu.
 83. Nádory neuroektodermové z periferního nervového systému.
 84. Pigmentové névy.
 85. Maligní melanom.
 86. Germinální nádory.
 87. Choriokarcinom a mezoteliom.
 88. Fyzikální příčiny nemocí.
 89. Patologie stafylokokových infekcí.
 90. Patologie streptokokových infekcí.
 91. Patologie infekcí způsobených Str. pneumoniae a klebsielami.
 92. Kolibacilární infekce.
 93. Neisseriové infekce.
 94. Salmonelózy, cholera, shigelózy.
 95. Patologie hemofilových infekcí.
 96. Tyfus, paratyfus.
 97. Pasteurelózy, brucelózy, korynebakteriální infekce.
 98. Patologie nespecifických spirochetóz a aktinomykózy.
 99. Mykózy.
 100. Onemocnění způsobená rickettsiemi a chlamydiemi.
 101. Onemocnění způsobená herpesviry.
 102. Onemocnění způsobená adenoviry, papoviry, myxoviry.
 103. Onemocnění způsobená arboviry, rabdoviry.
 104. Infekce HIV.
 105. Paraziti: onemocnění protozoární.
 106. Paraziti: onemocnění vyvolaná červy a členovci.
 107. Autoimunitní choroby.
 108. Patologie transplantace.
 109. Základy mikroskopie světelné.
 110. Základy mikroskopie elektronové.
 111. Odběr a příprava biologického materiálu, fixace.
 112. Zpracování biologického materiálu - cytologie, mražení, zalévání do parafínu.
 113. Základy barvicích metod v histologii.
 114. Obecná imunologie, reakce na antigen - protilátka.
 115. Primární protilátky, rozdělení a aplikace.
 116. Imunochemické barvicí metody, detekční systémy.
 117. Fluorescenční mikroskopie.
 118. Hybridizace in situ, typy sond.
 119. Hybridizace in situ, fluorofory a jejich využití.


B. Speciální patologie

 1. Záněty perikardu, nezánětlivé změny perikardu.
 2. Záněty myokardu.
 3. Nebakteriální záněty v endokardu.
 4. Infekční endokarditis.
 5. Infarkt myokardu a jeho následky.
 6. Nádory perikardu, myokardu a endokardu.
 7. Získané chlopenní vady srdeční.
 8. Změny tvaru a velikosti srdce.
 9. Kardiomyopatie.
 10. Atheroskleróza - patogeneze a morfologie.
 11. Atheroskleróza - orgánová manifestace.
 12. Arteriitis.
 13. Aneuryzmata cév.
 14. Trombóza žil a flebitis.
 15. Flebektázie.
 16. Anemie - klasifikace. Posthemoragické anemie.
 17. Hemolytická anemie.
 18. Metabolicky podmíněné anemie.
 19. Aplastická "anemie", dřeňový útlum.
 20. Cirkulační poruchy a záněty sleziny.
 21. Lymfadenitidy.
 22. Nádory lymfatických uzlin - přehled.
 23. Molekulární patologie maligních lymfomů
 24. Záněty dýchacích cest.
 25. Bronchiektázie.
 26. Obstrukční choroby plicní, zvl. astma bronchiale.
 27. Obstrukční choroby plicní, zvl. emfyzém a chronická bronchitida.
 28. Atelektáza a kolaps plicní.
 29. Záněty plic povrchní.
 30. Záněty plic intersticiální, hnisavé.
 31. Záněty plic intersticiální, nehnisavé.
 32. Restrikční choroby plicní, zvl. A-RDS, fibrózy plicní.
 33. Embolie a infarkt plic, edém plicní.
 34. Tuberkulóza plic dospělých.
 35. Tuberkulóza plic dětského věku.
 36. Nádory dýchacích cest.
 37. Nádory plic - přehled.
 38. Nádory plic -bronchogenni karcinom.
 39. Záněty na pleuře a změny obsahu pleurálního.
 40. Cysty a nádory dutiny ústní.
 41. Zubní kaz a jeho komplikace.
 42. Cysty a nádory zubů.
 43. Záněty a nádory slinných žláz.
 44. Záněty a nádory tonzil.
 45. Patologie jícnu: záněty, nádory, divertikly.
 46. Peptický vřed žaludku a duodena.
 47. Záněty žaludku.
 48. Nádory žaludku.
 49. Záněty střeva ve vztahu k enterotoxickým a enteropatogenním mikroorganismům (zánět katarální, pseudomembranózní a ulcerózní a jeho komplikace)
 50. Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, specifické záněty střev.
 51. Apendicitida.
 52. Malabsorpční syndrom.
 53. Získané změny průsvitu a polohy střeva.
 54. Střevní polypy.
 55. Střevní adenomy.
 56. Karcinomy střev
 57. Molekulární patologie familiárních a sporadických karcinomů tlustého střeva
 58. Maligní lymfom žaludku a střev.
 59. Záněty peritonea a patologický obsah dutiny břišní.
 60. Ileus střevní, jeho příčiny a následky.
 61. Hernie.
 62. Hepatodystrofie, toxické hepatopatie.
 63. Nehnisavé záněty jater - akutní hepatitida.
 64. Nehnisavé záněty jater - chronické hepatitidy.
 65. Alkohol a játra.
 66. Hnisavé záněty jater.
 67. Jaterní cirhózy.
 68. Nádory jater.
 69. Cholelitiáza a záněty žlučových cest.
 70. Nádory žlučových cest.
 71. Hemoragická nekróza pankreatu, záněty pankreatu.
 72. Nádory pankreatu včetně nesidiomu.
 73. Cirkulační poruchy ledvin.
 74. Akutní ischemická a toxická nekróza tubulů.
 75. Choroby glomerulů, klasifikace, mechanismy poškozeni glomerulů.
 76. Primární glomerulopatie a akutně probíhající glomerulonefritidy.
 77. Primární glomerulopatie a glomerulonefritidy s nefrotickým syndromem.
 78. Glomerulonefritidy při systémových chorobách.
 79. Glomerulární změny při vaskulárních a metabolických chorobách.
 80. Hereditární glomerulopatie, ostatní glomerulopatie, svráštělé ledviny konečného stadia.
 81. Infekční tubulointersticiální nefritidy (TIN).
 82. Toxické, imunitní a metabolické tubulointersticiální nefropatie.
 83. Selhání ledvin.
 84. Hydronefróza.
 85. Záněty močových cest.
 86. Tuberkulóza močového ústrojí a mužského genitálu.
 87. Nádory ledvin.
 88. Nádory močových cest.
 89. Urolitiáza a její následky.
 90. Hyperplázie prostaty, zánět prostaty.
 91. Nádory prostaty.
 92. Záněty a nádory varlete.
 93. Nádory ovaria "z povrchového epitelu".
 94. Nádory ovaria ze specifického mezodermu.
 95. Nádory ovaria germinální, teratomy.
 96. Záněty ovaria a vejcovodů.
 97. Záněty dělohy.
 98. Nádory dělohy.
 99. Záněty a nádory vaginy a vulvy.
 100. Mimoděložní těhotenství.
 101. Hormonální změny endometria.
 102. Patologické těhotenství (především poruchy placenty, pupečníku a obalů plodu).
 103. Komplikace těhotenství a porodu u matky.
 104. Nenádorové afekce prsu.
 105. Nádory mléčné žlázy.
 106. Molekulární patologie nádorů mléčné žlázy.
 107. Zvýšení nitrolebního tlaku, edém mozku.
 108. Poranění mozku a míchy.
 109. Intrakraniální krvácení.
 110. Cévní patologie v mozku: ateroskleróza, cévní malformace a aneurysmata.
 111. Ischemie mozku globální a ložisková.
 112. Hydrocefalus.
 113. Alzheimerova choroba, Pickova choroba.
 114. Degenerativní onemocnění postihující převážně extrapyramidový systém (Parkinsonova choroba, parkinsonismus, Huntingtonova choroba).
 115. Degenerativní onemocnění motoneuronů a spinocerebelární degenerace (amyotrofická laterální skleróza, spinální muskulární atrofie, Friedreichova ataxie).
 116. Nutriční a metabolické encefalopatie, zejména Wilsonova choroba a poškození mozku při alkoholismu.
 117. Spongioformni encefalopatie - problematika prionóz.
 118. Demyelinizační onemocnění nervového systému.
 119. Virové encefalitidy.
 120. Nespecifické záněty mozkových plen.
 121. Specifické záněty mozkových plen a mozku - tbc, neurosyfilis.
 122. Nádory CNS - výskyt, etiologie, biologické chování, přehled histogeneze.
 123. Nádory CNS převážně dětského věku.
 124. Nádory CNS převážně dospělých.
 125. Neurokutánní syndromy (fakomatózy).
 126. Nenádorové expanzivní procesy nitrolební.
 127. Nekrosy kostí, atrofie kostí.
 128. Metabolické změny kostní: rachitis a osteomalacie, Moellerova-Barlowova choroba.
 129. Metabolické změny kostní: fibrózní osteodystrofie, renální osteopatie.
 130. Osteomyelitis.
 131. Tuberkulóza kostí a kloubů.
 132. Ostitis deformans Paget.
 133. Progresivní polyartritis a ankylózující spondylitis.
 134. Benigní nádory kostí.
 135. Maligní nádory kostí.
 136. Dystrofie kloubní - arthrosis deformans.
 137. Poranění kloubů a diskopatie.
 138. Deformity páteře.
 139. Záněty kloubů.
 140. Nádory měkkých tkání v přehledu.
 141. Onemocnění kosterního svalu - přehled.
 142. Onemocnění periferního nervu - přehled.
 143. Nádory hypofýzy.
 144. Hypofyzární syndromy.
 145. Hyperplazie a nádory nadledvin.
 146. Regresivní změny a záněty nadledvin.
 147. Nadledvinové korové syndromy.
 148. Thyreoiditis.
 149. Hyperplazie štítné žlázy.
 150. Nádory štítné žlázy.
 151. Thyreoideální syndromy.
 152. Diabetes mellitus - rozdělení, vývoj, komplikace.
 153. Diabetes mellitus I. typu.
 154. Diabetes mellitus II. typu.
 155. Patologie příštitných tělísek.
 156. Patologie periferního endokrinního systému.
 157. Nesidiomy.
 158. Nekrosa a atrofie kůže.
 159. Kožní záněty - puchýřnaté dermatitidy.
 160. Kožní záněty se změnami vaziva.
 161. Kožní záněty hnisavé.
 162. Epitelové nádory kůže.
 163. Mezenchymové nádory kůže.
 164. Záněty středouší.
 165. Poranění plodu za porodu.
 166. Poruchy postnatální adaptace novorozence (časný a pozdní asfyktický syndrom).
 167. Příčiny perinatální úmrtnosti.
 168. Poškození CNS za porodu a jeho následky.
 169. Cystická fibróza (mukoviscidóza).
 170. Nádory dětského věku, přehled, nejčastější typy zhoubných nádorů u dětí.
 171. Patogeneze malformací.
 172. Dvojčata a podvojné zrůdy.
 173. Poruchy vývoje srdečních přepážek.
 174. Malformace velkých cév (stenóza, atrézie, persistence trunků) .
 175. Transpozice velkých cév.
 176. Vrozené malformace chlopní a koronárních arterií.
 177. Koarktace aorty a persistence ductus arteriosus.
 178. Anomálie aortálního oblouku a arteriálních větví, anomálie plicních žil.
 179. Vrozené malformace dýchacího ústrojí.
 180. Vrozené malformace obličeje.
 181. Vrozené malformace jícnu, žaludku a střeva.
 182. Vrozené malformace jater, žlučových cest a pankreatu.
 183. Achalázie.
 184. Vrozené rozštěpy stěny břišní a hrudní a vrozené malformace vyvolané amniálními srůsty.
 185. Vrozené hernie.
 186. Vrozené malformace ledvin a močových cest.
 187. Cystózy ledvin.
 188. Vrozené malformace mužského genitálu a ženského genitálu.
 189. Poruchy rozlišení pohlaví.
 190. Poruchy vývoje nervové trubice, rozštěpy lebky a páteře.
 191. Holoprosencefalie (arhinencephalie).
 192. Dysplázie kostní.
 193. Vrozené malformace obratlů a kloubů.
 194. Vrozené malformace končetin.